Unique No Evils

Unieke HZZ - Einzigartige “3 Affen“

www.three-monkeys.info

 

Item:

5 monkeys

5 apen

5 Affen

Origin:

China

Dimensions:

5“ x 2“ x 1.25“

15 x 5 x 3 cm

15 x 5 x 3 cm

Description:

Most collectors of the 3 monkeys are familiar with a fourth monkey that does no evil (or has no fun or has no sex).

Monkey #5 of this figurine is a mystery! What is his message?

Since he holds a bowl, it may be “eat no evil”, which would make some sense in modern society.

We welcome your ideas or suggestions:

Click here.

De meeste verzamelaars van horen, zien en zwijgen kennen de vierde aap die geen kwaad doet (of geen plezier of geen sex heeft). Aap no. 5 van dit beeldje is nog even een raadsel! Wat stelt hij voor? Aangezien hij een bakje vasthoudt, lijkt het op “eet niets slechts”, wat misschien heel toepasselijk is.

We horen graag wat jij er van denkt.

Hier klikken.

Die meisten Sammler der drei Affen kennen den vierten Affen, der nichts Böses tut (oder keine Freude hat oder eben keinen Sex). Affe Nr. 5 dieser Figur ist noch ein Rätsel. Was stellt er da? Da er einen Napf festhält, könnte es „esse nichts Schlechtes“ sein; dies wäre eine Erklärung. Wir hören gerne andere Meinungen oder Vorschläge. Hier klicken.

Notes:

For more 5-monkey sets, click here.

Voor meer HZZ met vijf apen, klik hier.

Für weitere Fünf-Affen Sätze, hier klicken

Reply from visitors:

My younger sister has been collecting the Three Monkeys for years. When I happen upon an interesting one I send it to her. Perhaps this fifth monkey is asking us not to offer evil to others as a gift or perhaps as food, which was stated on your site. I'll enjoy sharing this site with my sister, thanks!

 

Sandra in USA

(Jan 14, 2010)

Mijn jongere zuster verzamelt HZZ al een aantal jaren. Steeds wanneer ik iets interessants vind, stuur ik het naar haar toe. Misschien vraagt deze 5e aap ons om anderen geen kwaad aan te bieden als kado of misschien als voedsel, zoals dat in de site staat. Ik vind het leuk om samen met mijn zus deze site te bekijken. Bedankt.

Sandra in USA

Meine jüngere Schwester sammelt die Drei Affen seit Jahren. Wenn ich etwas Interessantes finde sende ich es ihr. Vielleicht bittet dieser 5. Affe uns darum anderen nichts Böses anzubieten, nicht als Geschenk oder vielleicht auch Esswaren, wie in der Webseite erwähnt wird. Es macht mir Freude zusammen mit meiner Schwester diese Webseite anzuschauen. Danke!   Sandra in USA