Eerbeek 2008 Netherlands

www.three-monkeys.info

 

* Important for English speaking participants.

 

The “official” language of the meeting is Dutch.

There is no official translation service but many people in the Benelux speak English (more or less) and most of them are willing to help participants from abroad.

* Wichtig für deutschsprachige Teilnehmer.

 

Die offizielle Sprache am Drei-Affen Sammlertreffen ist holländisch.

Es gibt keine Übersetzungs-Service aber viele Leute in der Benelux sprechen deutsch (mehr oder weniger) und sind oft auch bereit ausländischen Teilnehmern zu helfen. 

 

* De volgende bijeenkomst van verzamelaars van Horen, Zien en Zwijgen vindt plaats op zaterdag 4 october 2008 in Loenen en in Eerbeek,  Gelderland. (Voor het gemak zeggen we “Eerbeek 2008”.

 

 

Deze streek heeft een lange traditie van ambachtelijk papiermaken en deze HZZ dag staat daarom in het teken van “papier”.

Iedereen wordt gevraagd om een aantal bijzondere HZZ op papier mee te brengen: afbeeldingen, foto’s, kaarten, knipsels enz.

 

* The next meeting of the Dutch/Belgian 3-monkeys collectors group will take place on Saturday October 4, 2008, in Loenen & Eerbeek in the east of the Netherlands.

 

 

This region has a long history of traditional papermaking and this 3- monkeys collectors meeting is themed “hear, see and speak no evil” and paper. All participants are asked to bring along some special “No Evils” on paper: drawings, photos, cards, clippings etc.

 

* Das nächste Treffen der Drei-Affensammler in Holland und Belgien wird am Samstag den 4. Oktober 2008 in Loenen & Eerbeek im Osten der Niederlande stattfinden.

 

 

Diese Region hat eine lange Tradition in der Herstellung von Papier und der 3-Affensammlertag steht im Zeichen von „Nicht-hören-sehen-sagen“ und Papier. Alle Teilnehmer werden gebeten einige spezielle „Drei-Affen“ auf Papier mitzubringen, wie Zeichnungen, Fotos, Karten, usw.

 

Plaats: (’s morgens)

Papierfabriek & Museum:

“De Middelste Molen" 

Kanaal Zuid 497,

7371 GL Loenen (Gld)

Website

 

Location: (morning)

Paper factory & Museum:

“De Middelste Molen" 

Kanaal Zuid 497,

7371 GL Loenen (Gld)

Website

 

Ort: (Vormittags)

Papierfabrik & Museum:

“De Middelste Molen" 

Kanaal Zuid 497,

7371 GL Loenen (Gld)

Webseite

 

Programma:

09:30 uur zaal open

Vrijwilligers die willen helpen om de zaal in te richten zijn natuurlijk welkom

10:00 uur ontvangst van de deelnemers met koffie en thee

 

11:00 uur programma in twee groepen.

- Het eerste deel krijgt een rondleiding in de papierfabriek

- Het andere deel krijgt een film en uitleg over de papierfabriek

11:45 uur wordt het programma omgewisseld.

Normaal is de papierfabriek niet in werking maar dat zal deze dag voor ons wel het geval zijn.

12:30 uur lunch

met aansluitend de mogelijkheid om inkopen te doen in de papierwinkel

 

 

Program:

09:30 am meeting room open

Volunteers who want to help us with organizing the room are very welcome

10:00 am registration and reception of the participants with coffee and tea

11:00 am program in two groups.

- The first group will get a tour of the paper factory.

- The second group will view a movie about the paper factory with explanations

11:45 am The above program will be exchanged.

Normally the paper factory is not running a production, but for this day an exception will be made for us.

12:30 pm lunch

And afterwards possibility to purchase special papers in the factory-shop.

 

Programm:

09:30 Uhr Saalöffnung

Freiwillige Helfer um den Saal einzurichten sind sehr willkommen

10:00 Uhr Begrüssung der Teilnehmer mit Kaffee und Tee

 

11:00 Uhr Programm mit zwei Gruppen.

- Die erste Gruppe macht ein Besichtigungstour in der Papierfabrik

- Die zweite Gruppe schaut sich eine Filmvorführung an mit Erklärungen über die Fabrik.

11:45 Uhr werden die zwei Gruppen ausgewechselt.

Normalerweise ist die Fabrik nicht in Betrieb, aber an diesem Tag wird für uns eine Ausnahme gemacht.

12:30 Uhr Brotmahlzeit

Mit anschliessender Möglichkeit im Fabrikladen einzukaufen

Plaats: (’s middags)

13:30 uur vertrek naar:

Grand Café "de Korenmolen" Kanaalweg 3

6961 LW Eerbeek

http://dekorenmolen.com/

We hebben daar een aparte (grote) ruimte voor presentaties en verkoop

Location: (afternoon)

1:30 pm change of location to:

Grand Café "de Korenmolen" Kanaalweg 3

6961 LW Eerbeek

http://dekorenmolen.com/

There we will have a separate (larger) room for presentations and sales

Ort: (Nachmittags)

13:30 Uhr Ortswechsel nach:

Grand Café "de Korenmolen" Kanaalweg 3

6961 LW Eerbeek

http://dekorenmolen.com/

Dort werden wir über einen separaten (grossen) Raum verfügen mit viel Platz für Präsentationen und Verkauf

Programma:

14:00 uur Presentatie “HZZ op papier”

14:30 uur HZZ-quiz met prijzen (zie ook onderaan deze blz.)

15:00 uur Pauze met opstelling voor de verkoop

15:15 uur Traditionele verkoop van HZZ

17:15 uur Afsluiting en eventueel bezichtiging van de "Oliemolen"

18:00 uur diner in Grand Café "de Korenmolen"

voor diegenen die willen blijven eten. De kosten zijn voor eigen rekening

(+ € 25.00 per persoon)

 

Program:

2:00 pm Presentation “No Evils on paper”

2:30 pm Quiz about the 3 monkeys with prizes (also see further down this page)

3:00 pm Break and preparation for the sales

3:15 pm traditional sales of 3-monkeys figurines

5:15 pm Closing and possibility of a tour of the Oliemolen (“Oil Mill”)

6:00 pm dinner in Grand Café "de Korenmolen"

For those who want to stay for dinner. Approx. € 25.00 per person, self paid.

 

 

Programm:

14:00 Uhr Präsentation “Drei-Affen auf Papier”

14:30 Uhr Quiz über die Drei Affen mit Preise (siehe auch unten auf dieser Seite)

15:00 Uhr Pause und Einrichten der Verkaufstische

15:15 Uhr Traditioneller Verkauf von 3-Affenfiguren

17:15 Uhr Schluss und Besichtigungsmöglichkeit der Oliemolen („Ölmühle“)

18:00 Uhr Abendessen in Grand Café "de Korenmolen"

Für alle die daran teilnehmen wollen. Die Kosten betragen ca. € 25.00 pro Person und jeder zahlt für sich.  

 

Kosten voor de HZZ dag:

€ 17.50 per persoon, incl. broodjeslunch en dranken.

Costs for the meeting:

€ 17.50 per person, incl. sandwich lunch + beverages.

Kosten für das Treffen:

€ 17.50 pro Person, inkl. Brotmahlzeit + Getränke.

 

Organisatie + uitvoering:

 

Foka & Johan Veen

 

 

Organization + Realization:

 

Foka & Johan Veen

 

Organisation&Durchführung:

 

Foka & Johan Veen

 

Aanmelding:

 

Klik hier voor het formulier

(graag vóór 15.09.2008)

 

Als je eerst nog vragen hebt, stuur dan een email aan:

 

 jp.veen@worldonline.nl

 

 

Registration:

 

Click here to register

(before Sept.15, 2008 please)

 

Should you have questions about the meeting, email to:

 

jp.veen@worldonline.nl

 

Anmeldung:

 

Zum Anmelden hier klicken

(Bitte vor dem 15. Sept. 2008)

 

Bei weiteren Fragen sende eine Email an:

 

jp.veen@worldonline.nl

 

Overnachtingen:

Voor de mensen die in Eerbeek of omgeving willen overnachten zijn er veel mogelijkheden:

 

 

- voor camping en recreatiebungalows is er onder andere Landal Greenparcs Coldenhove in het bosgebied van het Nationaal Park "de Veluwezoom"

           

- voor hotelaccommodatie is er onder andere Landgoed het Huis te Eerbeek (op loopafstand van Grand Café "De Korenmolen".

Prijsindicatie vanaf € 68.00 voor één persoon en vanaf € 98.00 voor twee personen

 

Maar uiteraard zijn er nog zoveel andere mogelijkheden van SVR campings en B&B tot en met luxe hotelaccomodaties

- zie onder ander de website van VVV Veluwe

 

Overnight Accommodation:

For those who wish to stay overnight in Eerbeek or surrounding, there are many possibilities:

 

- For camping or rental bungalows there is for example Landal Greenparcs Coldenhove in the forest area of the Dutch National Park “de Veluwezoom"

           

- For hotel accommodation one of the options is Landgoed het Huis te Eerbeek (within walking distance of Grand Café "De Korenmolen".

Price indication from € 68.00 for 1 person and from € 98.00 for 2 persons

 

But of course there are many other possibilities from SVR Campgrounds and Bed & Breakfast up to luxurious hotels accommodations

- see the website of the Tourist Office VVV Veluwe

(Sorry, we are surprised to note that this site is in Dutch and German only)

 

Übernachtungen:

Für diejenigen die in Eerbeek oder Umgebung übernachten wollen, gibt es viele Möglichkeiten:

 

- zum Campen oder für Ferienwohnungen gibt es unter anderem Landal Greenparcs Coldenhove im Waldgebiet des Nationalparks "de Veluwezoom"

           

- Für Hotelzimmer gibt es unter anderem das Landgoed het Huis te Eerbeek (in Gehentfernung des Grand Café "De Korenmolen".

Zimmerpreise ab € 68.00 für 1 Person und ab € 98.00 für 2 Personen

 

Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten von SVR Zeltplätze, Zimmervermietung bis Luxushotels

- siehe Webseiten des Touristenvereins VVV Veluwe

(auf Deutsch klicken rechts oben auf der Seite)

Verdere toeristische informatie:

Het beroemde apenpark de Apenheul ligt op 18 Km afstand van Eerbeek. Misschien een idee voor deelnemers die blijven overnachten, om op de vrijdag ervoor of de zondag de Apenheul te bezoeken. Ze hebben daar o.a. ook een winkel waar, volgens informaties, HZZ beeldjes verkocht worden.

Further tourist information:

The famous monkey park the Apenheul is located 18 Km north of Eerbeek.

Maybe a good idea for those staying overnight to visit the Apenheul the day before or after the meeting.

We have been told that in the souvenir shop there also some three-monkey figurines are offered for sale.

Weitere touristische Informationen:

Die berühmte Affenanlage de Apenheul liegt 18 Km nördlich von Eerbeek. Vielleicht eine gute Idee für die Teilnehmer die Übernachten um am Tag vorher oder nachher den Apenheul zu besuchen.

Wie wir gehört haben, gibt es dort auch ein Laden wo einige Drei-Affenfiguren zu kaufen sind.

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerbeek

http://www.vvveerbeek.nl/index.php?pag=617

http://eerbeek.eigenstart.nl/

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eerbeek

 

HZZ-QUIZ:

De quiz bestaat uit een vijftiental vragen (met voorgegeven antwoord-mogelijkheden (multiple choice) die hoofdzakelijk gaan over de oorsprong en de betekenis van de drie apen en over de vroegere HZZ dagen. Als je een prijs wil winnen is het misschien goed om een klein beetje huiswerk te doen en wat in het internet te kijken.

(Terug naar het programma)

THREE-MONKEYS QUIZ:

This quiz consists of about 15 questions (with a choice of answers – multiple choice) mainly about the origin and meaning of the three monkeys and about the earlier 3-monkeys collector meetings.

(Unfortunately, this quiz will be in Dutch language only).

(Back to the program)

DREI-AFFEN QUIZ:

Dieses Quiz besteht aus ca. 15 Fragen (mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten – Multiple Choice) hauptsächlich über die Bedeutung und den Ursprung der drei Affen, sowie über früheren Drei-Affensammler Treffen.

(Dieses Quiz ist leider nur in holländischer Sprache).

(Zurück zum Programm)

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top