Deurne (near Antwerp) 2011 Belgium

Horen, Zien en Zwijgen verzamelaarsdag  -  3-Monkeys Collectors Meeting 

 3-Affen Sammlertreffen - Rencontre des collectionneurs des 3 singes

 

www.three-monkeys.info

(Scroll down for more)

* The next meeting of Three-Monkey Collectors in Europe will be held in Deurne, near Antwerp, Belgium on:

 

 

Saturday October 01, 2011

 

* De volgende Horen, Zien en Zwijgen verzamelaarsdag wordt gehouden in Deurne, bij Antwerpen in België op:

 

 

zaterdag, 01 october 2011

 

* Das nächste Treffen der Drei-Affensammler findet in Deurne, bei Antwerpen in Belgien statt. Das Datum wurde festgelegt für:

 

Samstag  01. Oktober 2011

 

* La prochaine rencontre des collectionneurs des 3 singes en Europe se tiendra à Deurne (Anvers) en Belgique le:

 

 

Samedi, 01 octobre 2011

 

Location - locatie - Räumlichkeiten - lieu

 

  

Organisatie : Patrick & Marie-Louise  Verroeye-Oris

Klik hier voor de laatste rondbrief van 27 juli 2011 met informaties en routebeschrijving

Where?

Waar?

Wo?

Où ?

Sterckshof Silver Museum,

Deurne

Belgium

Zilvermuseum Sterckshof

Deurne

België

Link

Silbermuseum Sterckshof

Deurne

Belgien

 

Musée de l'argenterie Sterckshof

Deurne, Belgique

Program

Programma

Programm

Programme

*

10.00-10.30 h Reception with coffee, tea and cake

10.30 h Welcome speech

11.00-12.30 h Visit to the Silver Museum (same building)

12.30-13.30 h sandwich-lunch,

13.30-15.00 h individual stories about own collections

15.00-15.30 h setting up of sales tables.

15.30-17.00 h traditional sale of 3-monkey duplicates.

17.00-17.30 h cleanup and closing

18.00 h dinner in tavern “De Heksenketel” at own expense.

Details to follow.

*

10.00-10.30 uur, ontvangst met koffie, thee en gebak

10.30 uur Welkomstwoord

11.00-12.30 uur, Bezoek aan het Zilvermuseum (hetzelfde gebouw)

12.30-13.30 uur, Broodjeslunch,

13.30-15.00 uur, Individuele verhalen over eigen verzameling.

15.00-15.30 uur, inrichting van de verkoop tafels.

15.30-17.00 uur, traditionele verkoop van HZZ beeldjes.

17.00-17.30 uur, opruimen en sluiting.

18.00 uur gezamenlijke maaltijd in de taverne „De heksenketel“ voor eigen kosten.

*

10.00-10.30 Uhr, Empfang mit Kaffee. Tee und Kuchen

10.30 Uhr Begrüssung

11.00-12.30 Uhr, Besuch am Silbermuseum (Gleiches Gebäude)

12.30-13.30 Uhr, Brotmahlzeit

13.30-15.00 Uhr Individuelle Geschichten über Sammlungen.

15.00-15.30 Uhr Aufstellung der Verkaufstischen

15.30-17.00 Uhr, traditioneller Verkauf von Duplikaten.

17.00-17.30 Uhr Aufräumen/Schliessung.

18.00 Uhr Abendessen in „De Heksenketel“ auf eigenen Kosten.

10.00-10.30 h Accueil avec café. thé et gâteaux

10.30 h Discours de bienvenue

11.00-12.30 h Tour du Musée de l'argenterie (même endroit)

12.30-13.30 h Sandwich Déjeuner

13.30-15.00 h Histoires individuelles des collections personnelles

15.00-15.30 h Installation des tables pour la vente

15.30-17.00 h Vente traditionnelle des 3 singes en double

17.00-17.30 h Nettoyage et fermeture

18.00 h dîner à « De Heksenketel » à ses propres frais.

Costs

Kosten

Kosten

Tarifs

Total for this day, 27.00 EURO p.p. 3 standard drinks included.

(except the evening dinner)

 

 

IBAN :  BE30 3200 5529 3811

BIC nr : BBRUBEBB

Marie-Louise Oris

Prijs voor deze dag, 27,00 EURO p.p. inclusief 3 standaard consumpties. (behalve de avondmaaltijd.

 

IBAN :  BE30 3200 5529 3811

BIC nr : BBRUBEBB

Marie-Louise Oris

Total für diesen Tag, 27,00 EURO P.P. inklusiv 3 Standard Getränke.

(ausser Abendessen)

 

 

IBAN :  BE30 3200 5529 3811

BIC nr : BBRUBEBB

Marie-Louise Oris

Total pour cette journée, 27 euros p.p. 3 boissons standard compris

(sauf le repas du soir)

 

 

IBAN :  BE30 3200 5529 3811

BIC nr : BBRUBEBB

Marie-Louise Oris

Information about Deurne

Informatie over Deurne

Information über Deurne

Informations sur Deurne

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Registration

Aanmelding

Anmeldung

Inscription

Click here for the registration form

Klik hier om je aan te melden

Hier klicken für das Anmeldeformular

Cliquez ici pour le bulletin d’inscription

Hotels - Bed & Breakfast

Hotels - Bed & Breakfast

Hotels – Zimmer/Frühstück

Hôtel - Bed & Breakfast

Hotel recommendation:

Hotel TULIP INN Antwerp

Potvlietlaan 2

B-2600 Antwerp-Berchem

info@tulipinnantwerpen.com

If you send them an email before September 5, 2011 with reference Horen, Zien en Zwijgen you should receive a discount of 20% on the room rate.

Hotel aanbeveling:

Hotel TULIP INN Antwerp

Potvlietlaan 2

B-2600 Antwerp-Berchem

info@tulipinnantwerpen.com

Wie voor 5 september 2011 het hotel een email stuurt met referentie Horen, Zien en Zwijgen zou een korting van 20% op de kamerprijs moeten krijgen.

Hotelempfehlung:

Hotel TULIP INN Antwerp

Potvlietlaan 2

B-2600 Antwerp-Berchem

info@tulipinnantwerpen.com

Wer vor dem 5. September 2011 per Email ein Zimmer bucht mit Referenz Horen, Zien en Zwijgen sollte 20% Rabatt auf dem Zimmerpreis erhalten.

Recommandation d'hôtel:

Hôtel TULIP INN Anvers

Potvlietlaan 2

B-2600 Anvers-Berchem

info@tulipinnantwerpen.com

Si vous leur adressez un mail avant le 5 septembre 2011, avec la référence Horen, Zien en Zwijgen, il vous sera accordé une réduction de 20% sur le prix de la chambre

Contact

Contact

Kontakt

Contact

Contact form

Contactformulier

Kontaktformular

Formulaire de contact

Map

Kaart

Karte

Carte

Please report dead links

Contact

Home

Back to top