Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                   Appraisal: 0805 2701

Name: Tony Sutcliffe

Country: UK

Date: May 27, 2008

Want to sell this item?: not known

Pictures:

 

 

Story:

image002  Hi there, 

I was doing some research with regards a 'No Evil' Monkeys piece that I have, and I wondered whether you could help having come across your website. Please see the picture of the item.

It would be ideal to have an idea of how much it is worth, its origin, what it is made out of (it has a graining appearance on the bottom - not sure if the photo best highlights this). 

The piece was handed down from my grandparents, my grandfather having served in the forces during the WWII and travelled throughout Europe & North Africa at this time.

Would be great to hear from you.

Kind regards,

 

image003 Hallo,

ik was bezig om wat meer te weten te komen over een HZZ figuur dat ik in mijn bezit heb en toen ik uw website tegenkwam, vroeg ik me af of U me daarbij kunt kunt helpen. Hierbij een foto.

Het zou ideaal zijn te weten hoeveel dit waard is, waar het vandaan komt en waaruit het gemaakt is. (Van onderen ziet het er wat “korrelig” uit, maar ik ben niet zeker of dat op de foto te zien is.

Deze aapjes komen van mijn grootouders, mijn grootvader heeft dienst gedaan in het leger gedurende WWII en is in die tijd veel in Europa en Noord-Afrika gereist. Het zou fijn zijn als ik iets van U ga horen.

Vriendelijke groeten,

image004  Hallo,

als ich versuchte mehr über eine Drei-Affenfigur zu erfahren, die ich in meinem Besitz habe, kam ich auf Ihre Webseite und möchte Sie bitten mir dabei zu helfen. Anbei schicke ich ein Bild.

Es wäre ideal zu wissen wie viel dieses Stück wert ist, woher es kommt und aus welchem Material es gefertigt wurde. (Auf der Unterseite sieht es etwas körnig aus, aber ich weiss nicht ob das Bild dies hergibt).

Die Affen kommen von meinen Grosseltern, mein Grossvater war während WWII in der Armee und er ist in dieser Zeit viel in Europa und Nord-Afrika herumgereist. Es wäre schön etwas von Ihnen zu hören.

Freundliche Grüsse,

Valuation:

image002   Hi Tony,

this is an interesting item. The good news first, it probably is more than 70 years old. The “bad” news is that it has been produced in larger quantities and that it can be found in many No Evil Monkeys collections. The material is a kind of chalk. These monkeys most probably originate from France.

The value is the most difficult part of your questions, because that is just what a collector is willing to pay for it. Based on my experience I think that UK£ 10 would be a fair price.

 

image003  Hallo Tony,

het is een interessant stuk. Het goede nieuws eerst, het is vermoedelijk meer dan 70 jaar oud. Het “slechte” nieuws is, dat het in grotere hoeveelheden gemaakt is en dat het in de meeste HZZ verzamelingen al te vinden is. Het materiaal is een soort kalk/gips. De aapjes stammen hoogstwaarschijnlijk uit Frankrijk.

De waarde is de moeilijkste vraag omdat het erom gaat hoeveel een verzamelaar bereid is te betalen. Volgens mijn ervaring zou UK£ 10 een redelijke prijs zijn.

image004  Hallo Tony,

dies ist sicher ein interessantes Stück. Die gute Nachricht zuerst, es ist vermutlich über 70 Jahre alt. Die „schlechte“ Nachricht ist, dass es in grösseren Mengen hergestellt wurde und dass es in den meisten Drei-Affen- Sammlungen bereits vorhanden ist. Das Material ist eine Art Gips. Diese Affen stammen höchstwahrscheinlich aus Frankreich. Wie viel sie Wert sind, ist noch die schwierigste Frage, da es darum geht wie viel ein Sammler dafür zahlen will. Meiner Erfahrung nach wäre UK£ 10 angemessen.

Comments from readers:

image002 

 

image003 

 

image004 

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top